montáž telekomunikačnej techniky
TEL - ACTIV, spol. s r.o.

Firma Tel-Activ spol. s r.o. bola založená v roku 2001 ako spoločnosť so zameraním na montáž a výstavbu telekomunikačných a informačných technológií, vo všetkých oblastiach telekomunikačného prostredia na Slovensku.

Našou snahou je poskytnúť komplexné riešenie pre zákazníka pri realizácií projektov od samotného vypracovania projektu cez dodanie materiálu, jednotlivých komponentov, až po samotnú stavebno-montážnu činnosť a začlenenie technológie do prevádzky.

Hlavným cielom našej spoločnosti je kvalitný dodávateľsko-odberateľský vzťah s pružným prístupom k požiadavkám zákazníka a ich rýchla realizácia. Technická odbornosť ako aj dlhoročná prax našich pracovníkov vo výstavbe telekomunikačných zariadení, prenosových systémov je zárukou kvality našej práce. Dôkazom je množstvo realizovaných projektov a úspešná spolupráca s dodávateľmi telekomunikačných technológií , telekomunikačnými operátormi na slovenskom trhu.

Spoločnosť Tel-Activ má účelne vybudovaný a udržovaný systém manažérstva kvality
ISO 9001:2008

Kancelária Bratislava
Agátová 7/C
841 01 Bratislava

tel/fax: +421 2 54433074
E-mail: telactiv@telactiv.sk
Kancelária Košice
Južná trieda 19
040 01 Košice

tel/fax: +421 55 6227035
E-mail: telactiv@telactiv.skWeb solution and visual design (C) 2007 - 2022 SYNAPSYS s.r.o.